Projekt-dietni-stravovani

Projekt-vyuka-anglictiny-na-vybranych-materskych-skolach

Projekt-zjednoduseneho-vykazovani-sablony-pro-ms

Projekt-zjednoduseneho-vykazovani-sablony-pro-ms-2

Svet-nekonci-za-vratky

Projekt-rovny-pristup

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/ 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider