Režim dne

Povinné předškolní vzdělávání 8.30 - 12. 30.

6.30 – 9.30

Scházení dětí do 8.30

Spontánní hry

Probíhají celým dnem v závislosti na potřebách, schopnostech a věku dětí, rozvíjí základní dovednosti, vědomosti, návyky dětí, podporují spontánní sociální učení nápodobou.

Tvořivé činnosti

Výtvarné, pracovní, konstruktivní činnosti – kreslení, malování, modelování, práce s přírodními materiály.

Vzdělávací činnosti

Individuální a skupinové aktivity nabízené pedagogickými pracovníky. Dítě si vybírá
z nabízených činností, které učitelky připravují v souladu s ŠVP.

Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Probíhají v průběhu celého dne jak ve třídách,
tak na školní zahradě.

9.00 – 9.20

 

Osobní hygiena, přesnídávka

 

Od 9.30

Postupná příprava na pobyt venku

Pobyt venku- dle počasí.

9.45 – 11. 45 zelená třída

9.45 – 11.45 žlutá třída

10.00 -12.00 modrá třída

Obsahuje všechny úkoly výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na fyziologické působení
a individuální osobnost dítěte. Rozvíjí pohybovou obratnost a vytrvalost dětí. Seznamuje děti s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem.

V této době mohou probíhat divadla a různé aktivity dle plánu kulturních akcí.

11.45 – 12.30

 

Oběd

Příprava na oběd, osobní hygiena dětí, oběd.

12.30 – 14.00

 

Osobní hygiena, odpočinek

Děti odpočívají podle svých individuálních potřeb. Děti, které neusnou, odpočívají ½ hodiny
při poslechu pohádky nebo relaxační hudby.
Poté se mohou postupně zúčastnit klidových aktivit, tak, aby nerušily spící děti.

14.00 – 14.30

 

Svačina

Příprava na svačinu, osobní hygiena dětí, svačina.

14.30 – 16.30

 

Rozcházení dětí

Zájmové činnosti ve třídě při vhodném počasí
na terase či školní zahradě

Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo si zajít na WC.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider