Vítejte v naší mateřské škole

O škole

Mateřská škola Puchýřova byla postavena v roce 1984 jako účelová budova, nachází se v klidném prostředí na rozhraní staré a nové Líšně pod zastávkou MHD Jírova. Kapacita školy je 84 dětí. Pro děti se snažíme vytvořit pohodové, bezpečné a podnětné prostředí, které bude stimulovat jejich rozvoj s ohledem na jejich věk a fázi jejich vývoje. K zaměření našeho školního vzdělávacího programu „Strom poznání“ na ochranu životního prostředí a svého zdraví nás inspirovalo okolí MŠ, které nabízí možnost pozorovat proměňující se přírodu i rozmanité biotopy, jako jsou pole, lesy, parky, vodní plochy a toky. V dostupné blízkosti máme Mariánské údolí, Stránskou skálu, Bílou horu, Lesní a Růženin lom, CHKO Hády. Přímé pozorování přírody podporuje přirozenou dětskou zvídavost a radost z objevování, děti si uvědomují, že příroda je rozmanitá a krásná, a každý z nás má osobní zodpovědnost za stav prostředí, ve kterém žije. Od roku 1996 je škola zaregistrována do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička.

Při příznivém počasí si děti hrají na naší "Přírodní školní zahradě", která leží v bezprostředním sousedství školy. Děti se zde seznamují s pěstováním rostlin, pozorují jejich proměnu v průběhu celého roku, mají možnost volného pohybu a tvůrčích činností. Na podzim 2020 byla školní zahrada dovybavena didaktickými a herními prvky v hodnotě  525 692,- .Na financování se podílel  SFŽP ČR, ÚMČ Líšeň a mateřská škola. Na jaře 2021 byla naše školní  zahrada doplněna o další herní prvky - lanovou pyramidu, balanční lávku a houpadla.

Třídy jsou barevně rozlišeny. V přízemí se nachází zelená třída, v prvním patře jsou dvě třídy modrá a žlutá, ve všech třídách jsou vzdělávány děti od tří do šesti let. Všichni zaměstnanci se snaží o to, aby socializace dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním klimatu. Součástí školy je moderně vybavená školní kuchyně, ve které je připravována chutná, zdravá a vyvážená strava. Poskytujeme i dietní stravování.

Díky spolupráci s ÚMČ Líšeň byla školní kuchyně vybavena konvektomatem a novou kuchyňskou linkou. Do tříd a kanceláře vedoucí stravování byl zakoupen nový nábytek. Do vstupu školy byla instalována nájezdová rampa a na školní zahradu vstupní branka. Školní zahrada byla doplněna novými herními prvky.

Ssf21_1Img_8478
Dětské hřištěImg_8484
Pohled na budovu školky

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider