Vítejte v naší mateřské škole

O škole

Mateřská škola Puchýřova byla postavena v roce 1984 jako účelová budova, nachází se v klidném prostředí na rozhraní staré a nové Líšně pod zastávkou MHD Jírova. Kapacita školy je 84 dětí. Pro děti se snažíme vytvořit pohodové, bezpečné a podnětné prostředí, které bude stimulovat jejich rozvoj s ohledem na jejich věk a fázi jejich vývoje. K zaměření našeho školního vzdělávacího programu „Strom poznání“ na ochranu životního prostředí a svého zdraví nás inspirovalo okolí MŠ, které nabízí možnost pozorovat proměňující se přírodu i rozmanité biotopy, jako jsou pole, lesy, parky, vodní plochy a toky. V dostupné blízkosti máme Mariánské údolí, Stránskou skálu, Bílou horu, Lesní a Růženin lom, CHKO Hády. Přímé pozorování přírody podporuje přirozenou dětskou zvídavost a radost z objevování, děti si uvědomují, že příroda je rozmanitá a krásná, a každý z nás má osobní zodpovědnost za stav prostředí, ve kterém žije. Od roku 1996 je škola zaregistrována do sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička a již řadu let se účastníme soutěže ve sběru papíru s panem Popelou.

Při příznivém počasí si děti hrají na naší "Přírodní školní zahradě", která leží v bezprostředním sousedství školy. Děti se zde seznamují s pěstováním rostlin, pozorují jejich proměnu v průběhu celého roku, mají možnost volného pohybu a tvůrčích činností.

Třídy jsou barevně rozlišeny. V přízemí se nachází zelená třída, ve které jsou vzdělávány děti od tří do pěti let. V prvním patře jsou dvě třídy, v modré třídě jsou děti od tří do šesti let a ve žluté třídě jsou děti od tří do pěti let. Všichni zaměstnanci se snaží o to, aby socializace dětí probíhala v klidném, příjemném a inspirativním klimatu. Součástí školy je moderně vybavená školní kuchyně, ve keré je připravována chutná, zdravá a vyvážená strava.

   
   

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider