O Vaše děti se starají

ZELENÁ TŘÍDA

Bc. Lada Benešová         ředitelka školy

Eva Daňková           třídní učitelka

Marie Dušková          třídní učitelka

Ing. Jakub Šles          asistent pedagoga

MODRÁ TŘÍDA

Ingrid Gotvaldová        třídní učitelka  

Mgr. Tamara Čedroňová        třídní učitelka

Eliška Nováková  asistent pedagoga

ŽLUTÁ TŘÍDA

Mgr. Alena Šmejkalová       zástupkyně ředitelky

Ing. Lenka Částková     třídní učitelka

Kristýna Hradilová    asistent pedagoga

 

Provozní zaměstnanci

Radka Staňková    školnice

Ilona Laštůvková  provozní pracovnice

Lenka Jankových    vedoucí školní jídelny  

Olga Šimečková    hlavní kuchařka        

Radka Horalíková    kuchařka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider