O Vaše děti se starají

ZELENÁ TŘÍDA

Bc. Lada Benešová         ředitelka školy

Zuzana Kousalová           třídní učitelka

Vlasta Marečková          třídní učitelka

MODRÁ TŘÍDA

Mgr. Petra Strnadová        třídní učitelka  

Martina Janečková        třídní učitelka

Ticháková Jiřina          asistent pedagoga

ŽLUTÁ TŘÍDA

Marie Dušková             zástupkyně ředitelky

Mgr. Alena Šmejkalová     třídní učitelka

Mgr. Dagmar Káčerková  asistent pedagoga

Školní asistentky

Eva Daňková

Vlasta Marečková

Provozní zaměstnanci

Radka Staňková    školnice

Lenka Sedláková  provozní pracovnice

Lenka Jankových    vedoucí školní jídelny  

Helena Jonasová    hlavní kuchařka        

Radka Horalíková    kuchařka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider