O Vaše děti se starají

ZELENÁ TŘÍDA

Marie Dušková     zástupkyně ředitelky

Jitka Illková          třídní učitelka

MODRÁ TŘÍDA

Bc. Lada Benešová     ředitelka školy

Bc. Klára Bartošová     třídní učitelka  

ŽLUTÁ TŘÍDA

Mgr. Alena Šmejkalová        třídní učitelka

Naděžda Gédrová                  třídní učitelka

Školní asisitent

Radka Staňková

Provozní zaměstnanci

Hana Máčková    školnice

Radka Staňková, Kateřina Bojková    provozní pracovnice

Lenka Jankových    vedoucí školní jídelny  

Helena Jonasová    hlavní kuchařka        

Radka Horalíková    kuchařka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider