O Vaše děti se starají

ZELENÁ TŘÍDA

Bc. Lada Benešová         ředitelka školy

Jitka Illková                   třídní učitelka

Veronika Nedělová          třídní učitelka

MODRÁ TŘÍDA

Bc. Klára Čechová        třídní učitelka  

Martina Janečková        třídní učitelka

Ticháková Jiřina          asistent pedagoga

ŽLUTÁ TŘÍDA

Marie Dušková             zástupkyně ředitelky

Mgr. Alena Šmejkalová     třídní učitelka

Školní asistentky

Radka Staňková

Veronika Nedělová

Provozní zaměstnanci

Hana Máčková    školnice

Kateřina Bojková  školnice

Radka Staňková   provozní pracovnice

Lenka Jankových    vedoucí školní jídelny  

Helena Jonasová    hlavní kuchařka        

Radka Horalíková    kuchařka

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider