Co nás čeká

 BŘEZEN

7. 3.  2. třída -sportovní dopoledne  tenisová hala Novolíšeňská

7. 3. 3. třída - ZŠ Holzova - muzikál hraný dětmi ZŠ

8. 3. v MŠ 10.30 "Kejklení s modelovacími balonky" kejklíř Vlasta

9. 3. 3. třída -sportovní dopoledne  tenisová hala Novolíšeňská

20. 3. v MŠ 9.30  "Vystoupení s živými zvířátky" Duo EDEN

22. 3. přeškoláci z 2. a 3. třídy navštíví ZŠ Horníkova - jak vypadá vyučování v 1. třídě

30. 3. v MŠ 9.00  "Putování afrikou" muzikoterapeutická pohádka s netradičními hudebními nástroji

31. 3. předškoláci z 2. a 3. třídy navštíví ZŠ Novolíšeňská - jak vypadá vyučování v 1. třídě - "fyzikální cirkus"

 DUBEN

4 .4. v MŠ v 9.30 "Kocour v botách" program o třídění odpadu

10. 4. v MŠ v 9.30 "Kocourek modroočko" divadlo Špílberg

11. 4.  v MŠ od 15. 30 - Velikonoční dílny

19. 4.  v MŠ v 9.30 "Stavitel města" malá technická univerzita

25.4. v MŠ v 9.30 "Canisterapie"

 KVĚTEN

4. 5. v MŠ 9.00 mobilní "Planetárium Morava"

15. 5. v MŠ 10.00 "Náš les a jeho obyvatelé"

18. 5. v 16.00 vystoupení dětí Den matek - Dělňák Líšeň

23. 5.  výlet Modrá - živá voda + archeoskanzen

29. 5. v MŠ v 9. 00 "Barevný svět" - práce s drumbeny

31. 5.  v MŠ 9. 00  oslava Dne dětí  - Katonas

 ČERVEN

2. 6. ZRUŠENO   - jízda psím spřežením

13. 6. pasování předškoláků v 15.30 ve žluté třídě

15.6. rozloučení se školkou a přespání pro děti, které odchází do ZŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider