Školní rok 2021/2022

začíná ve středu 1. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě 1.9. nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději v úterý 31. 8. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333, nebo pomocí SMS na tel. čísle 608 566 265. Cena celodenní stravy je 40,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 44,- Kč, dietní stravování 50/54,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 550,- Kč.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd v pátek 3. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 15. září v 16.30 v jednotlivých třídách program bude zveřejněn na nástěnkách v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/ 2022 - INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.

Mateřská škola bude po dobu vánočních prázdnin uzavřena.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Brno – město stanoveny v termínu od 7. 3. do 13. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Období školního vyučování končí ve čtvrtek 30. června 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider