Školní rok 2020/2021

začíná v úterý 1. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě tento den nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději v pondělí 1. 9. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333. Cena celodenní stravy je 40,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 44,- Kč, dietní stravování 50/54,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 550,- Kč, proto prosíme rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedly jeho změnu.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd ve čtvrtek 3. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 17. září v 16.30 v jednotlivých třídách program bude zveřejněn na nástěnkách v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/ 2021 - INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

Mateřská škola bude po dobu vánočních prázdnin uzavřena.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Brno – město stanoveny v termínu od 22. 2. do 28. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.

Období školního vyučování končí ve středu 30. června 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2021.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider