Školní rok 2020/2021

 

začíná v úterý 1. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě tento den nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději v pondělí 1. 9. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333. Cena celodenní stravy je 40,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 44,- Kč, dietní stravování 50/54,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 550,- Kč, proto prosíme rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedly jeho změnu.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd ve čtvrtek 3. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 17. září v 16.30 v jednotlivých třídách program bude zveřejněn na nástěnkách v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2020/ 2021- INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní  prázdniny  připadnou  na čtvrtek 29. října  a  pátek  30. října  2020. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna  2021.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  v pondělí  4. ledna  2021.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  29. ledna  2021.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 22. 2. do 28. 2. 2021.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  1. dubna 2021.

Období  školního  vyučování  končí  ve středu 30. června  2021.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  středy 1. července do pondělí  31. srpna  2021.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider