Školní rok 2019/2020

 

začíná 2. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě tento den nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději do pátku 30. 8. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333. Cena celodenní stravy je 40,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 44,- Kč, dietní stravování 50/54,-Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 530,- Kč, došlo ke snížení částky, proto prosíme rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedly jeho změnu.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd v úterý 3. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 18. září v 16.30 v zelené třídě, program bude zveřejněn na nástěnce v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2019 / 2020- INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní  prázdniny  připadnou  na úterý 29. října  a  středu  30. října  2019. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna  2020.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  v pondělí  6. ledna  2020.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  31. ledna  2020.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 17. 2. do 23. 2. 2020.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  9. dubna 2020.

Období  školního  vyučování  končí  v  úterý 30. června  2020.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  středy 1. července do pondělí  31. srpna  2020.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider