Školní rok 2018/2019

 

začíná 3. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na nástěnce ve vestibulu MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě tento den nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději do pátku 31. 8. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333. Cena celodenní stravy je 35,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 39,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 650,- Kč, došlo ke zvýšení částky, proto prosíme rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedly jeho změnu.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd v úterý 4. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 19. září v 16.30 v zelené třídě, program bude zveřejněn na nástěnce v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2018 / 2019- INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní  prázdniny  připadnou  na pondělí  29. října  a  úterý  30. října  2018. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna  2018.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  ve čtvrtek  3. ledna  2019.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  1. února  2019.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 11. 2. do 17. 2. 2019.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  18. dubna 2019.

Období  školního  vyučování  končí  v  pátek  28. června  2019.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  soboty 29. června do neděle  1. září  2019.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider