Školní rok 2017/2018

 

začíná 4. září,

děti přiveďte nejpozději do 8.30.

Rozdělení dětí do tříd je uveřejněno na vchodových dveřích do MŠ.

Stravování – všechny zapsané děti jsou přihlášeny ke stravování, pokud dítě tento den nenastoupí, je třeba jej odhlásit, nejpozději do pátku 1. 9. do 13. 00 hodin na telefonním čísle 544 210 333. Cena celodenní stravy je 35,- Kč. Dětí, které mají odklad školní docházky platí 39,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělání - je na letošní školní rok stanovena ve výši 560,- Kč, došlo ke snížení částky, proto prosíme rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedly jeho změnu.

Platby stravného a školného je možné uhradit na účet ŠJ 10006-50230621/0100, nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Vedoucí školní jídelny bude v MŠ přítomna vždy v úterý a ve čtvrtek.

Výši úhrady a variabilní symbol se dozvíte na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd v pondělí 4. září, úhrada je splatná do 10. září.

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 19. září v 16.30 v zelené třídě, program bude zveřejněn na nástěnce v MŠ.

Prosíme, přijďte bez dětí a vezměte si s sebou přezůvky.

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017 / 2018- INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ VE KTERÝCH DNECH NENÍ DOCHÁZKA DO MŠ POVINNÁ

Podzimní  prázdniny  připadnou  na čtvrtek  26. října  a  pátek  27. října  2017. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna  2018.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  ve středu  3. ledna  2018.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  2. února  2018.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 5. 2. do 11. 2. 2018.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  29. března a pátek 30. března 2018.

Období  školního  vyučování  končí  v  pátek  29. června  2018.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  pondělí  2. července 2018  do  pátku  31. srpna  2018.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider