Cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

Seminare-pro-rodice

Projekt CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

 

 

 

cyklus seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Úskalí vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání

 

 

 

  • 1. března 2018 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)

Prevence školní neúspěšnosti, připravenost dětí na 1. třídu

 

  • 7. března 2018 od 16:00 do 19:00 – Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)

Školní zralost dítěte

 

  • 12. března 2018 od 16:00 do 19:00 -PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog, vedoucí pracoviště PPP Kohoutova)

Nadané a talentované dítě v 1. třídě

Místo konání: Magistrát města Brna, Stará radnice, Mečová 5, primátorský salonek

Registrace probíhá na webu http://materskeskoly.brno.cz v sekci host.

Zde Vás budeme informovat o dalších plánovaných termínech.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider