Nabízené kroužky

V naší mateřské škole nabízíme dětem tyto nadstandartní aktivity:

- výuka angličtiny v rámci projektu "Angličtina na vybraných mateřských školách města Brna" - pro děti 5 leté a starší

- keramický kroužek 

- vědecký kroužek

všechny kroužky jsou vedeny odbornými lektorkami

Edukativně stimulační skupiny

Nabízíme předškolákům a jejich rodičům edukativně stimulační skupiny, kde rodiče mají možnost vidět, jak jejich dítě pracuje v kolektivu. Rodič získává podněty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, jak rozvíjet schopnosti dítěte. Vidí znalosti svého dítěte v oblasti zrakového vnímání, sluchového vnímání, grafomotoriky, základních matematických představ, prostorové orientace, orientace v čase, rozumových schopností a komunikačních dovedností. Edukativně stimulační skupiny jsou kvalitní přípravou pro vstup do ZŠ.

Tenisová školička

Děti mají možnost navštěvovat tenisovou školičku trenéra Michala Judy v Líšni, pod jehož vedením získávají děti kvalitní základy tenisové hry v hale u ZŠ Novolíšeňská.

Lyžařská školička

Děti mají možnost navštěvovat lyžařskou školu „Lemur dětem“. Cílem programu je seznámení dětí se základy sjezdového lyžování. Výuka probíhá skupinovou formou v kolektivu stejně starých kamarádů s využitím vhodných didaktických pomůcek, průpravných cvičení a her.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider